Tee kindlaks oma eesti keele oskuse tase

Milline on su keeleoskuse tase? Mis tasemel kursus valida?

Ma ei oska üldse keelt

A1.1 - algtase

Saan hakkama mõningates lihtsamates oluordades, tean üksikuid sõnu ja fraase

A1.1 - algtase

Saan hakkama lihtsates igapäevastes olukordades; minu keeleoskus on piiratud, mistõttu esineb raskusi ka igapäevastes olukordades; oskan mõningaid lihtsamaid lauseid.

A1.2 – elementaartase

Saan tavaolukordades hakkama, kuid uudne situatsioon võib tekitada suhtlemisraskusi; minu sõnavara on piiratud.

A2 – madalam kesktase

Saan hakkama tuttavates olukordades, ent tihti esineb raskusi enda väljendamisel; minu sõnavara ja grammatikakasutus pole ladus.

A2 – madalam kesktase

Saan hakkama tuttavates olukordades; mõnikord teen vigu, ent need ei sega suhtlemist.

B1 – kesktase

Suhtlen üsna hästi; raskemates (uutes) olukordades teen vigu ja sõnavara napib.

B1 – kesktase

Saan hakkama ka raskemates olukordades; minu keelekasutus on mitmekülgne ja ladus; vahest harva esineb raskusi arusaamisel ja enda täpsel väljendamisel.

B2 – kõrgem kesktase

Valdan keelt vabalt, kuid vahel harva tekib raskusi stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel.

B2 – kõrgem kesktase /C1 – edasijõudnud

Valdan keelt täiesti vabalt.