Tandemõpe

Keeletase: B1-B2-C1

Tandemõppes osalevad nii eesti- kui venekeelsed/ingliskeelsed õppijad. Õppetöö toimub paaris ehk tandemis, mille moodustavad üks eesti keelt kõnelev inimene ja üks vene või inglise keelt kõnelev inimene. Mõlemal osalejal on võimalus parandada oma keeleoskust. Keeleõpe toimub mängulises vormis.