<dt>Заголовок: </dt><dd> Rahvused Eestis. Venelased</dd>
Заголовок:
Rahvused Eestis. Venelased
Автор:
Roman Ljagu, Ita Serman (koostajad)
Publisher:
Kirjastus Ilo
Год:
2007
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-57-881-0
Ключевые слова:
национальные меньшинства 
Файл:
155_166.pdf

2004. aastast hakkas ilmuma Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskuse toel Eestis elavate erinevate rahvuste kombeid, kultuuri ja elu-olu tutvustav trükis. Tänaseks on ilmunud „Rahvused Eestis“ sarjas leedulasi, kasahhe ja venelasi tutvustav raamat, mis annab lühiülevaate nende rahvuste paiknemise ja kujunemise kohta.

Raamat tutvustab rahvussümboolikat, tähtpäevakalendrit, keelt ja tähestiku koos mõningate väljenditega. Samuti antakse raamatus selgitus eelnimetatud rahvuste rahvarõivaste, kultuuri, muusika, kunsti ja teatriloo ning hariduse kohta. Vähetähtis ei ole ka ühiste kokkupuutepunktide leidmine ja välja toomine. Olgu, selleks riigijuhtide visiidid, ajaloolised või keele etümoloogilised kontaktid. Nimetatud trükis võib olla toetavaks ja huvitavaks õppevahendiks nii õpilasele kui õpetajale. Raamatut jaotatakse tasuta kõikidele Eestimaa koolidele ja raamatukogudele.