Õpikojad

Õpikoda „Meedia 24“ on mõeldud eesti keele õppijale, kellel on vähemalt kesktasemel eesti keele oskus, kuid kes soovib seda täiendada. Õpikojas saab tutvuda eestikeelse meediaga: lugeda ajalehti-ajakirju, teha artiklitest kokkuvõtteid, vaadata teleuudiseid, kuulata raadiosaateid ja vestelda uudiste teemal. Osalejad saavad omandada uusi sõnu ja ühtlasi parandada oma suulist väljendusoskust.

Keeletase: B1-B2-C1