Pealkiri:
KEELEÕPPEVIHIK PÄÄSTJATELE
Autor:
Õppematerjali koostaja: Seoriin Jõgise
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Aasta:
2009
Released:
Tallinn
Link:
http://www.kutsekeel.ee/wp-content/uploads/2015/02/paastevihik.pdf
Võtmesõnad:
eesti keele õpe 

Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on pakkuda praktilist abi muukeelsetele õppuritele erialakeele
omandamisel. Töövihik peab eesmärgina silmas keele praktilist kasutamist, mistõttu teoreetilisele materjalile siin
tähelepanu ei osutata. Koostatud materjal jätab õpetajale võimaluse planeerida oma tööd vastavalt keelegrupi ootustele ja vajadustele ning keeleoskuse tasemele. Õppematerjal valmis Integratsiooni Sihtasutuse toel ja Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.