Title:
Mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse reglementeeritus Eesti riiklikes dokumentides. Analüüs
Author:
Siim Krusell
Year:
2002
Released:
Tallinn
Keywords:
civics edukadion multiculturalism rahvuskultuuriline identiteet survey 
File:
110_116.pdf

Analüüs tutvustab mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse valdkonda puudutavat Eesti seadusaktides, haridusalastes rakendusaktides, programmides, arengukavades ja kontseptsioonides.