<dt>Title: </dt><dd> Eesti keele sõnavara harjutusi</dd>
Title:
Eesti keele sõnavara harjutusi
Author:
Sirje Rammo
Publisher:
Tartu Ülikooli Kirjastus
Year:
2003
Released:
Tartu
ISBN/ISSN:
9985-56-781-1
Keywords:
estonian language training higher education advanced level language training for adults 

Kogumik sisaldab sõnamoodustus- ja sõnakasutusoskusi arendavaid harjutusi järgmistest valdkondadest:

  • sõnamoodustus: liitmine ja tuletamine;
  • sõnade leksikaalsed suhted: sünonüümid, antonüümid ja paronüümid;
  • fraseologismid;
  • hinnangusõnad.

Kogumik on mõeldud eelkõige Eesti kõrgkoolide eesti keele kui teise keele õpetajaks õppivatele üliõpilastele, kuid sobib kasutamiseks ka muukeelsete koolide ja keelekursuste õpetajatele ning iseõppijaile, kes soovivad saavutada eesti keele kõrgtaset.