Competitions in 2020

Kinnitatud 18.02.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/9

 

nr KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS (KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kätlin Kõverik 100 000 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kristina Pirgop 40 000 KUM jaanuar 
3 Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine Taotlusvoor Kristina Pirgop 75 500 KUM jaanuar 
4 Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Jana Tondi 89 577 KUM jaanuar 
5 Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100 000 KUM jaanuar 
6 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 63 000 HTM/KUM veebruar
7 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakonduse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2020-2022 Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 83 300 ESF/KUM veebruar
8 Keelekohviku metoodika suve- ja talvekool Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 21 000 ESF/KUM veebruar
9 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 208 500 KUM veebruar
10 Eesti keelest erineva emakeelega töötajate individuaalse keeleõppe korraldamine lähetuses Sotsiaalteenused RHS § 126 Liilika Raudhein 184 000 KUM veebruar
11 Sihtasutuse veebi arendamine ja hooldus (juuni 2020 - mai 2023) Avatud hankemenetlus    RHS § 51 Eda Silberg 51 000 KUM märts
12 Eesti keele aktiivset kasutamist toetavad spordi- ja kultuuritegevused Ida-Virumaa lastega peredele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 125 000 KUM märts
13 Keelekümbluslaagrid täiskasvanutele ja peredele Sotsiaalteenused RHS § 126 Margarita Källo 125 000 KUM märts
14 Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Anastassia Tuuder 50 000 KUM märts
15 Eesti keele õppealaste nõustamismaterjalide digitaliseerimine Avatud hankemenetlus   RHS § 51 Kätlin Kõverik 8 500 ESF/KUM aprill
16 Nõustamis- ja infosüsteemi tutvustamine ning lõimumis- ja kohanemisteenuste koolitus kohalikele omavalitsustele Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 133 000 ESF/KUM aprill
17 Konkurss lõimumisvaldkonna 2020. aasta meedia- ja arenduspreemiatale Preemiad Kristina Pirgop 4 000 KUM aprill
18 Eesti ja inglise keele õpe Ida-Virumaa ettevõtjatele ja ettevõtete võtmetöötajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 48 500 RahMin mai
19 Eesti keele messi „KU-ky“ korraldamine 2021. aastal Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 35 000 ESF/KUM september
20 Lõimumis- ja kohanemisteenuste nõustajate e-keskkonna arendamine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Kätlin Kõverik 29 200 ESF/KUM november

 

KUM - Kulruuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium