Eesti keele klubid

2019. aastal saavad keeleõppehuvilised oma keeleoskust parandada eesti  keele- ja kultuuri tundmise klubides üle kogu Eesti.  Klubidesse oodatakse neid, kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami vähemalt kesk- või kõrgtasemel või B2 või C1 tasemel.

Klubisse registreerumiseks võib otse pöörduda klubide tegevust organiseerivate firmade poole. Vali endale sobiv:

1. Registreerumine aadressil keelepisik@gmail.com või telefoni teel 5244 715:

17.05.2019 – 31.10.2019 reedeti 17.30 – 20.45 Narvas, Vabaduse 20a Samuel Golumb, Andrei Pappinen

2. Registreerumine aadressil Keele ja kultuuri tundmise klubid Narvas ja Kohtla-Järvel või https://keeleklubid.weebly.com/uued-klubid.html:

  • 18.05.2019 – 31.10.2019 laupäeviti 9.30-12.45 Kohtla-Järvel (koht täpsustamisel) Maarja Must-Vikman, Ülle Antson
  • 18.05.2019 – 31.10.2019 laupäeviti 13.30-16.45 Kohtla-Järvel (koht täpsustamisel) Maarja Must-Vikman, Ülle Antson
  • 16.05.2019 – 31.10.2019 neljapäeviti 17.00-20.00 Narvas, Narva Kolledžis Inguna Joandi, Riina Vohta

Keele ja kultuuri tundmise klubi on koht eesti keele praktiseerimiseks, keelebarjääridest vabanemiseks ja suhtlemisraskuste ületamiseks. Klubi on mõeldud eelkõige neile, kes juba oskavad eesti keelt, kuid kes vajavad veel julgustust ja tunnustust, et spontaanselt ning vabalt eesti keeles rääkida.

Keele ja kultuuri tundmise klubid pakuvad võimalust eesti keeles suhelda, toredalt aega veeta ja ennast harida. Võrreldes klassikalise keeletunniga on klubi kohtumised rikastatud suhtlemisolukordade ja mitteformaalse õppe elementidega, nagu õppekäikude või kohtumistega, kus õhkkond on vabam.

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide kohtumistele kaasatakse eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi, kellega saab eesti keeles vestelda ning kes innustavad eesti keeles suhtlema. Külalistega saavad klubilased vestelda erinevatel igapäevaelulistel teemadel – tutvuda tavaelulistes situatsioonides kasutatavate kõnekeelsete väljenditega, ütlemistega. 

Integratsiooni Sihtasutus toetab eesti keele ja kultuuri tundmise klubide tegevust Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee