Pealkiri:
Avatud noortekeskuste olukorra kaardistamise uuring
Autor:
Liis Kasemets, Leen Rahnu
Publisher:
MindPark
Aasta:
2005
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
avatud noortekeskus uuring 
Manus:
113_119.pdf

Avatud noortekeskuste loomine on aktiviseerunud viimaste aastate jooksul. 2005. aastal tegutses ligikaudu 140 keskust, mis võimaldab katta kogu Eesti. Ometi on seni puudunud tervikpilt avatud noortekeskuste võrgustikust, nende tegevusest ja hinngutest nende tegevusele.

Uuringus on analüüsitud noortekeskuste toimimise olulisemaid mõjureid, mis tulenevad ühelt poolt noortekeskuste üldisest tegevusraamistikust, teisalt keskuste igapäevasest tegevusest, aga samuti kaasatud noortest ja nende kaasatuse võimalustest.