2018 konkursiplaan

Nr Konkursi nimetus Konkursi tüüp Vastutav isik Sõlmitavate lepingute eeldatav kogumaksumus (KMta) Rahastaja Avalikustamise aeg
1 Lõimumise edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu Projektikonkurss Jana Tondi 80 000,00 KUM jaanuar
2 Eesti keele ja kultuuri õpe peredes Projektikonkurss Jana Tondi 100 000,00 KUM veebruar
3 Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes Sotsiaalteenused RHS § 126 Olga Žukova 21 190,00 ESF/HTM märts
4 Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 489 893,00 KUM aprill
5 Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes Sotsiaalteenused RHS § 126 Olga Žukova 108 000,00 ESF/KUM mai
6 Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 242 370,00 ESF/KUM mai
7 Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine Lihthange RHS § 125 Liilika Raudhein 50 000,00 KUM mai
8 Kommunikatsiooniteenuse tellimine perioodiks 2018-2019 Avatud hankemenetlus RHS § 51 Agnes Aaslaid 140 000,00 ESF/KUM; KUM mai
9 Eesti keele mitteformaalse õppe väikeprojektid Projektikonkurss Martin Eber 300 000,00 KUM mai
10 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 120 000,00 ESF/KUM juuni
11 Taotlusvoor rahvusvähemuste kultuuriseltsidele ja katuseorganisatsioonidele Euroopa Liidu fondidest rahastatud projektide kaasfinantseeringu taotlemiseks Taotlusvoor Kristina Pirgop 15 000,00 KUM juuni
12 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 60 000,00 ESF/KUM juuli

13

 

14

Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele

 

Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele, korduv

Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3
 

Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3

Jana Tondi

Jana Tondi

84 000,00

84 000,00

HTM

HTM

juuli

august

15 Konkurss lõimumisvaldkonna 2017-2018 aasta meedia- ja arenduspreemiatele Preemiad Kristina Pirgop 4 000,00 KUM august
16 Eesti keele õppe, kultuuri- ja sporditegevuste toetamine Ida-Virumaal Projektikonkurss Veronika Stepanova 324 451,00 KUM september
17 Eesti keele messi "KU-ky" korraldamine Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 34 000,00

ESF/KUM

oktoober
18 Nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted Lihthange RHS § 125 Kätlin Kõverik 9 600,00 ESF/KUM oktoober
19 Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku jätkukoolituste kavandamine ja läbiviimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 75 000,00 ESF/KUM detsember
20 Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 61 120,00 ESF/KUM detsember
21 Reisiteenuse ostmine

Avatud hankemenetlus RHS § 51

Veronika stepanova 150 000,00 KUM detsember
22 Eesti keele kursused Eestis elavetele vähelõimunud püsielanikele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 416 700,00 KUM detsember