Migratsioon
Prindi lehekülg

Migratsiooni osas on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eesmärgiks rändeprotsesside toetamine. MISA nõustab nii Eestisse tagasipöördujaid kui siit lahkujaid rändealastes küsimustes ning toetab neid vajadusel rahaliselt.

 

Rändealaseid toetusi pakub sihtasutus nii tagasirändeks kui väljarändeks

 

2013. aastal said MISA-lt Eestisse tagasipöördumiseks toetust 97 välisriigist naasnud eestlast ja Eesti kodanikku. Toetust saavad taotleda need kaasmaalased, kes on 10 või rohkem aastat väljaspool Eestit elanud või välisriigis sündinud. Sarnaselt eelnevate aastatega olid tagasipöördujad valdavalt alla tööealised, tervelt kolmandiku tagasipöördujatest moodustasid alaealised. Lähteriikidest oli pärast aastast pausi taas esikohal Vene Föderatsioon 30 tagasipöördujaga, USAst naases 24 inimest..

 

MISA väljastas tagasipöördumistoetusi 2013. aastal kokku 74 835 euro ulatuses, mis tegi keskmiseks tagasipöördumistoetuse summaks inimese kohta 771 eurot.

 

Remigreerumistoetusi saavad taotleda Eestis vähemalt viimased 10 aastat püsivalt elanud välismaalased, kes soovivad Eestis elamisloa tühistada ja alaliselt elama asuda oma päritolumaale või mõnda muusse riiki. Kõige rohkem lahkutakse toetuse abiga elama Vene Föderatsiooni. 

2013. aastal toetas MISA 36 välismaalast kogusummas 18 000 eurot. 

 

MISA rändetoetuste statistika alates 2000. aastast:
 

 

 

Toetatud väljarännet

Toetatud tagasipöördumist

Aasta

Inimesi

Summa

Keskmine

summa

Inimesi

Summa

Keskmine

summa

2000

414

2 564 628.-

6 195.-

200

1 909 288.-

9 546.-

2001

459

2 998 000.-

6 532.-

93

549 200.-

5 905.-

2002

378

2 819 000.-

7 458.-

75

431 000.-

5 747.-

2003

280

2 532 000.-

9 043.-

37

350 000.-

9 459.-

2004

235

2 403 000.-

10 225.-

36

397 000.-

11 208.-

2005

217

1 958 000.-

9 147.-

12

197 000.-

16 417.-

2006

145

1 301 512.-

8 976.-

40

795 000.-

19 875.-

2007

130

965 441.-

7 426.-

144

2 005 000.-

13 924.-

2008

70

333 000.-

4 757.-

242

1 907500.-

7 882.-

2009

38

247 200.-

6 505.-

42

695 000.-

16 548.-

2010

47

302 000.-

6 425.-

66

802 000.-

12 152.-

2011*

54

 24 975.-

 432,5.-

61

55 070.-

902.-

2012 36 18 167.- 504.- 91 79 477.- 774.-
2013 36 18 000.- 500.- 97 74 835.- 771.-*2011. aastast summad eurodes, eelnevatel aastatel Eesti kroonides

 

MISA jätkab rändealast nõustamist ja toetuste eraldamist ka 2014. aastal.
 
Varasematel aastatel eraldati humanitaarsetel kaalutlustel väljasaadetavatele kodukohta jõudmiseks väljasaatmistoetust. Lisaks maksti Eestist lahkumiseks Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi kaasrahastusel toetust seadusliku aluseta riigis viibivatele välismaalasetele ja varjupaigataotlejale.
 

Pärast Sihtasutuse Eesti Migratsioonifond ja Integratsiooni Sihtasutuse ühendamist 2010. aastal pole MISA väljasaadetavaid, seadusliku aluseta riigis viibivaid välismaalasi ega varjupaigataotlejaid materiaalselt toetanud. Väljasaadetavatega tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet, seadusliku aluseta riigis viibivaid välismaalasi abistab tagasipöördumisel IOM Eesti esindus.


Migratsioonialane nõustamine

 
Konsultatsiooniaja broneerimiseks helistage palun Ion Bragale, nõustamiskeskuse nõustajale 659 9034 või saatke e-kiri ion.braga (at) meis.ee.