Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Nõustamis-ja infosüsteemi esitlus-ja teavitustooted
Tüüp: Lihthange
Kestus: 04.01.2017 00:00 - 23.01.2017 12:00
Korraldaja:
Nõustamis-ja infosüsteemi esitlus-ja teavitustooted

Kirjeldus

Hanke eesmärk on disainida ja valmistada MISA nõustamis- ja infosüsteemi tutvustamiseks esitlus- ja teavitustooteid. Esitlus- ja teavitustoodetega on Eesti vähelõimunud püsielanikud ja uussisserändajad ning nende pereliikmed ja tööandjad teadlikud nõustamis- ning infosüsteemi olemasolust ning selle kaudu pakutavast teabest.

 

Hanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

 

Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima hinnapakkumuse teinud pakkuja.

 

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/179948

 

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 23. jaanuar 2017 kell 12.00.

 


Täiendav info

Sandra Nuudi
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9855
E-post: sandra.nuudi@meis.ee