Kodanikupäeva viktoriin
Prindi lehekülg
26. novembril tähistatav kodanikupäev on päev kõigile kodanikele ja eestimaalastele. Sel päeval mõtleme iseenda ja riigi suhtele ning ka sellele, kui head kodanikud me oleme.
 
Kodanikupäeva ürituste toetamisest on sihtasutuse jaoks saanud traditsioon. Alates 2005. aastast  oleme viinud läbi projektitoetuskonkurssi "Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid", mille eesmärgiks on toetada projekte, mis aitaksid laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis. Alates 2003. aastast on iga-aastaselt läbi viidud veebipõhist kodanikupäeva viktoriini. 2011. aastal said alguse ka kodanikuteemalised esseekonkursid.
 

Kodanikupäeva viktoriin

Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 5-6 klassi ning 7.–12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele.  Viktoriini eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. 5. ja 6. klaasi õpilastele mõeldud viktoriin on tõlgitud ka vene keelde.
 
Parimad vastajad selgitatakse seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega koolide  7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste  ning vene õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi. Auhinnad ootavad ka suurima osavõtuga koole. Parimate autasustamine toimub 21. jaanuaril 2016 aastal Mustpeade Majas.
 
 

Viktoriinist osavõtt aastate lõikes

 
Aasta
Kooli õppekeel
 
Kokku
(õpilaste arv)
Eesti õppekeelega koolid
(õpilaste arv)
Vene õppekeelega koolid
(õpilaste arv)
2003
 
 
2 115
peamiselt vene õppekeelega koolidest
2004
1 376
1 691
3 067
2005
1 436
1 496
2 932
2006
2 214
925
3 139
2007
3 247
1 845
5 092
2008*
896
741
1 637
2009
2 435
1 332
3 767

2010

3 439

1 275

4 714
(sh eesti-vene õppekeelega koolide õpilased)

2011

3 313

1 752

5 065

2012 2 405 1 275 3 680
2013 6 015 2 296 8 311
2014 3 987 2 632 6 619
2015 5 643 3 005 8 648
Kokku
36 406
20 265
58 786

 

* Osavõtjate arvukuse langus 2008. aastal oli seotud viktoriini uue formaadi kasutuselevõtuga. Sellest tulenevalt said vastajad õiged vastused teada mitte kohe pärast iga vastuse esitamist (nagu varasematel aastatel), vaid alles mõni nädal hiljem. Alates 2008. aastast on kõik järgmised viktoriinid toimunud sama põhimõtte alusel.