Eesti keele õpe
Prindi lehekülg

Iga Eestis püsivalt elav inimene peaks tundma end siin hästi, sest siin on tema kodu – pere, koduküla, kodulinn ja koduriik. Kahtlemata aitab meie koduriigis omavahel suhtlemisele, siin töötamisele ja õppimisele kaasa eesti keele oskus. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) on oma eelkäijate Integratsiooni Sihtasutuse ja Eesti Migratsioonifondi kaudu aastate jooksul keeleõppe võimalustesse panustanud ja teeb seda jätkuvalt.

MISA pakub mitmeid eesti keele omandamise võimalusi nagu erialase eesti keele õpe, keeleõppe hüvitamine, eesti- ja venekeelsete inimeste töövahetus, keeleõpe asutuste kaupa, tasuta keeleõpe kolmandate riikide kodanikele, eesti keele õpe Eestisse tagasipöördunud eestlastele jne. Lisaks on nende keeleõppe võimaluste toetamiseks välja antud hulk õppematerjale.

Aastate jooksul on MISA kaudu pakutavad eesti keele õppe võimalused kasvanud. Viimasel nelja aasta jooksul on MISA vahendusel keele õppimiseks eraldatud kokku ligi 4 miljoni eurot. Keeleõppe rahastajateks on Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium. Kaasrahastajateks on viimase nelja aasta jooksul olnud Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium ja Riigikantselei.

Lisaks pakub küllalt suures osas eesti keele õpet Töötukassa ning tagasimakseid riigieelarvest pärast eksamite sooritamist teostab ka Sihtasutus Innove. Muukeelsete ametnike keeleõpet korraldab lisaks ka Riigikantselei.