Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Lõimumise edendamine sporditegevuste kaudu
Kood: RK16LES001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 30.12.2016 00:00 - 30.01.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

 

Projektikonkursi eesmärk on toetada spordi valdkonda kuuluvaid ühistegevusi koostöö- ja kaasamisprojektidena, mis parandavad ühiskondlikku sidusust, sh eri keelelis-kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide teket, suhtlust ja kaasamist ühiskonnas.

 

Projektikonkurss toetab arengukava Lõimuv Eesti 2020 alaeesmärgi 1 Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud meetme 1.3 Igapäevaste kontaktide, suhtluse ja kaasamise toetamine ühiskonnas eesmärkide elluviimist, vt Lõimuv Eesti 2020: http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/le2020_arengukava_uuendatud_2016.pdf

 

Konkursi eelarve kokku on 40 000 eurot. Ühele projektile eraldatav maksimaalne toetus on kuni 10 000 eurot.

 

Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 11.01.2017 kell 12.00 – 13.00. Infopäevale palume registreerida aadressil marina@fanfora@meis.ee

 

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.01.2017.

 

Konkursi dokumendid:

 

Konkursijuhend

Lisa 1. Projekti taotluse, eelarve, sisuaruande ja finantsaruande vorm

Lisa 2. Registreerimislehe vorm


Täiendav info

Marina Fanfora

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Rakenduskeskuse koordinaator

Tel: 659 9068

E-post: marina.fanfora@meis.ee