Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK16RHV001
Tüüp: Projektikonkurss
Kestus: 28.12.2016 00:00 - 30.01.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

 

Projektikonkursi eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis, toetada rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste korraldamist, traditsiooniliste festivalide järjepidevuse tagamist, toetada rahvustevahelist koostööd ja ühise inforuumi teket. Toetatud tegevuste eesmärk on  arendada ja tutvustada Eestit kui mitmekultuurilist ühiskonda, tagada eri rahvuskultuure esindavate organisatsioonide jätkusuutlik toimimine ja süsteemne arendamine ning suurendada ühiskonna avatust, sidusust  ja ühist riigiidentiteeti.

Projektikonkurss toetab arengukava Lõimuv Eesti 2020 alaeesmärk 1 Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud meetme 1.3  Etniliste vähemuste emakeele ja kultuuri toetamine eesmärkide elluviimist.

 

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.


Konkursi eelarve on 90 500 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt kuni 6 000 eurot.


Infopäevad taotlejatele toimuvad 09.01.2017 kell 11.00 Narvas MISA Nõustamiskeskuse ruumides (Kerese 3, 3 korrus) ja 12.01.2017 kell 10 Tallinnas MISA´s (Lõõtsa 2A, 8 korrus).  Infopäevale palume registreeruda aadressil ruslan.prohhorenko@meis.ee.


Taotluse esitamise tähtaeg on 30.01.2017.

 

KONKURSI DOKUMENDID:

Konkursijuhend

Lisa 1. Projekti taotluse, eelarve, sisuaruande ja finantsaruande vorm (taotluse ja hilisema aruande esitamiseks)

Lisa 2. Registreerimislehe vorm (soovitame kasutada piiratud osalejate arvuga ürituste dokumenteerimiseks).

 


Täiendav info

Ruslan Prohhorenko
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9035
E-post: ruslan.prohhorenko@meis.ee